Loading... 
 
3. Dnevi gradbenega prava
3. Dnevi gradbenega prava

O dogodku

Gradbeno pravo v Sloveniji se srečuje s prvimi večjimi spremembami po uveljavitvi lastne gradbene zakonodaje. Spremembe se obetajo na praktično vseh vidikih izvajanja gradenj: tako pri udeležencih gradnje in njihovih dolžnostih ter pravicah, kakor tudi pri nadzoru nad zakonitostjo gradnje. Pri projektiranju in posledično nadzoru se uveljavljajo novi trendi, kot so projektiranje po metodi BIM, ki vnašajo spremembe tudi v načrtovanje investicij. Pri izvajanju investicij je zaradi hitrosti gradnje vse več izzivov pri izvedbi brez napak ter pri sankcijah, ki sledijo, če se napake gradnje pojavijo. Zaradi spremembe javno naročniške zakonodaje pa se z izzivi pri izvajanju javnih naročil gradnje srečujejo tudi javni naročniki in ponudniki, ki morajo v praksi implementirati včasih nerazumne določbe javno naročniške zakonodaje.


Letošnji dogodek se bo dotaknil vseh omenjenih tem, ter v zvezi z njimi in številnimi drugimi perečimi vprašanji poskušal dati konkretne odgovore za uporabnike v praksi. Tradicionalno so Dnevi gradbenega prava namreč zasnovani na način, da vprašanj ne odpirajo, temveč dajo odgovore nanje. V okviru vsake sekcije bo precej časa tudi za razčiščevanje spornih situacij iz prakse, med drugim tudi takšnih, ki se neposredno ne dotikajo obravnavanih tem.


Programski odbor: odvetnica Mojca Furlan, odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik, odvetnica mag. Vesna SodjaKomu je dogodek namenjen

Dogodek je namenjen na eni strani investitorjem in na drugi izvajalcem: projektantom, nadzornikom in inženirjem, saj bodo udeleženci na srečanju obravnavali vse najbolj pereče vidike njihovega medsebojnega sodelovanja pri gradnji. Poseben poudarek bo tudi na zakoniti izvedbi gradbenih projektov, financiranih iz javnih ali iz evropskih sredstev, ter na pravilni izvedbi gradbenih projektov, ki se izvajajo na podlagi pogodb FIDIC.


Program

Sreda, 15. november 2017

 •   8.00-9.00
  Prihod in registracija udeležencev
 •   9.00-9.10
  Uvodni nagovor
 • 1. sekcija: Predvidene spremembe gradbene zakonodaje
 •   9.10-9.45
  Bistvene novosti v gradbenem zakonu
  Helena Kovač, Geoplan d.o.o.
 •   9.45-10.20
  Bistvene razlike v predvideni zakonodaji na področju arhitekture in projektiranja
  Miha Milič, univ. dipl. inž. arh.
 •   10.20-10.55
  Razkorak med zakonodajnimi predpisi in pravili stroke ter težave v praksi
  Tomaž Willenpart, dipl. inž. grad., Ministrstvo za infrastrukturo
 •   10.55-11.25
  Vprašanja in razprava
 •   11.25-11.45
  Odmor
 • 2. sekcija: Najpogostejša vprašanja pri izvajanju gradbene pogodbe
 •   11.45-12.25
  Vse o stvarnih napakah pri gradnji
  Mojca Furlan, odvetnica
 •   12.25-13.05
  Tipične napake v podizvajalskih pogodbah
  Jasna Karin, CGP, d.d.
 •   13.05-13.40
  Naročnikov odstop od gradbene pogodbe in pravne posledice odstopa
  mag. Ivan Ravbar, odvetnik
 •   13.40-14.00
  Vprašanja in razprava
 •   14.00-15.30
  Odmor za kosilo
 • 3. sekcija: Zavarovanja pri izvajanju gradbeništva
 •   15.30-16.05
  Vinkulacije zavarovalnih polic - ali so smiselne
  prof. dr. Šime Ivanjko
 •   16.05-16.40
  Finančna zavarovanja in začasne odredbe
  mag. Vesna Sodja, odvetnica
 •   16.40-17.15
  Avtorske pravice pri projektiranju
  Saša Krajnc, univ.dipl.prav., Inštitut za intelektualno lastnino
 •   17.15-17.45
  Vprašanja in razprava
 •   21.00
  Večerni dogodek

Četrtek, 16. november 2017

 • 4. sekcija: Gradbene pogodbe FIDIC
 •   9.00-9.35
  Srebrna knjiga - v čem se razlikuje od rumene knjige in kako jo uporabljati
  dr. Konrad Plauštajner, odvetnik
 •   9.35-10.10
  Najpogostejše težave pri izvajanju FIDIC pogodb v praksi
  mag. Maja Koršič Potočnik, odvetnica
 •   10.10-10.45
  Informacijska podpora obvladovanja sprememb pri investicijskih projektih v skladu s pravili FIDIC
  dr. Aleksander Srdič, univ. dipl. ing. grad/FAGG
  Ivan Rus, univ. dipl. inž. grad., Axis d.o.o.
 • 10.45-11.15
  Vprašanja in razprava
 • 11.15-11.45
  Odmor za kavo
 • 5. sekcija: Gradbena pogodba v pravu javnih naročil
 •   11.45-12.20
  Bistvena sprememba gradbene pogodbe - kateri aneksi so dovoljeni
  Maja Prebil, odvetnica
 •   12.20-12.55
  BIM projektiranje- novost, ki lahko dobro vpliva na javna naročila gradnje
  Gregor Košorok, univ. dipl. inž. arh. KošorokGartner
 •   12.55-13.30
  Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev ter smernice za javno naročanje gradenj
  mag. Urška Skok Klima, Ministrstvo za javno upravo
 •   13.30-14.00
  Vprašanja in razprava
 •   14.00-14.10
  Zaključki srečanja ter zahvala udeležencem

Predavatelji

Aleksander Srdić

doc. dr. Aleksander Srdić

univ.dipl.inž.gradb, se je po zaključku diplomskega študija na FGG Ljubljana, začel strokovno kariero v podjetju Rudis d.d.. Od leta 1993 dalje je zaposlen na FGG Ljubljana, najprej kot mladi raziskovalec, strokovni sodelavec, od leta 2003 dalje pa kot predavatelj na Katedri za operativno gradbeništvo. Njegovo raziskovalno in strokovno delo je usmerjeno v področje informacijske podpore vodenju projektov v gradbeništvu s poudarkom na operativnem terminskem planiranju ter informacijskih protokolih. V okviru FGG deluje tudi kot strokovni izvedenec za finančne in časovne analize poteka izvedbe gradbenih projektov.

Maja Koršič Potočnik

odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik
Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o.

Predavateljica mag. Maja Koršič Potočnik je odvetnica specialistka na področju javnih naročil ter gospodarskega prava. S tem pravnim področjem se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega, v okviru svojega doktorskega študija gospodarskega prava. V svojem poklicnem življenju redno zastopa stranke pri vlaganju revizijskih zahtevkov, prav tako pa z naročniki sodeluje pri izvedbi postopkov javnega naročanja, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil tako z vidika vlagateljev, kakor tudi naročnikov. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja ter soavtorica komentarja ZJN-3, ki je izšel pri založbi Uradni list. Trenutno sodeluje pri pripravi priročnika za uporabo ZJN-3, je pa tudi avtorica priročnika Formalno nepopolna ponudba v praksi javnega naročanja ter priročnika Vlaganje in reševanje revizijskih zahtevkov v praksi. Pred kratkim je pri založbi Uradni list izšel tudi njen Priročnik za uporabo RDEČE in RUMENE pogodbe FIDIC.

Maja Prebil

odvetnica Maja Prebil,
Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o.

Maja Prebil je odvetnica in partnerica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. in je specializirana na področju prava javnih naročil in gradbenega prava. S tema pravnima področjema se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega. V svojem poklicnem življenju svetuje strankam že v fazi priprave ponudb in sklepanja pogodb, redno pa zastopa stranke pred sodiščem, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil in gradbenega prava. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja.

Miha MILIČ

Miha Milič, arhitekt

Pooblaščen arhitekt z izkušnjami na področju projektiranja vseh vrst stavb, gradbeno inženirskih objektov, vodenja projektov in nadzora. Večletni član disciplinskih organov Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, pri čemer je pridobil širok vpogled v prakso arhitekturne stroke, zakonsko in prostorsko regulativo ter probleme stroke, ki so s tem povezani. Kot član nekdanjega neformalnega Urbanističnega sveta za Maribor in nekdanji član Urbanistične komisije Mestne občine Maribor je pridobil tudi dober pregled nad prakso prostorskega načrtovanja, z njim povezanimi težavami ter pravnih, političnih in ekonomskih dejavnikov, ki so v tej stroki prisotni na vseh nivojih.

Šime Ivanjko

Prof. dr. Šime Ivanjko

Prof. dr. Šime Ivanjko je zaslužni profesor Univerze v Mariboru in ustanovitelj ter programski vodja IZOP - Inštituta za zavarovalništvo in pravo v Mariboru. Je soustanovitelj dveh prvih zavarovalnic v socializmu (Prima d.d., sedaj Grawe d.d. v Mariboru in v Zagrebu). V zavarovalništvu je opravljal dela od telefonista - kurirja do predsednika uprave. Doktoriral in magistriral je s področja zavarovalništva. Njegova bibliografija, evidentirana v Cobissu, obsega okoli 1.600 enot. Zveza pravniških društev Slovenije mu je leta 2003 dodelila nagrado za življenjsko delo. Sedemkrat je bil izbran med 10 najvplivnejših pravnikov v Sloveniji. Je častni konzul Republike Hrvaške v Republiki Sloveniji, prejemnik zlatega znaka Univerze v Mariboru in redni član Akademije pravnih znanosti Hrvaške. Soustanovil je Slovensko društvo zavarovancev.

Vesna Sodja

mag. Vesna Sodja, odvetnica specialistka za področje civilnega in gospodarskega prava

Mag. Vesna Sodja, ustanoviteljica in odvetnica v Odvetniški pisarni Vesna Sodja, d.o.o., je odvetnica specialistka za področje civilnega in gospodarskega prava in ima več kot 20 let izkušenj. Do leta 2009 je delala v gospodarstvu, od tega 12 let na področju inženiringa in gradbeništva, od leta 2009 dalje pa v odvetništvu. Ima bogate izkušnje s področja gradbeništva in na tem področju zastopa predvsem gradbene izvajalce in zasebne naročnike pri reševanju gradbenih sporov, zanje pripravlja pogodbe, jim svetuje, sodeluje pri pogajanjih in dogovarjanjih med izvajalci in naročniki ter izvajalci in podizvajalci.

Urška Skok Klima

mag. Urška Skok Klima

je vodja Sektorja za sistem javnega naročanja na Direktoratu za javno naročanje, Ministrstvu za javno upravo. Diplomirana je leta 2002 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, nato pa leta 2005 pridobila naziv magister znanosti na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Od leta 2002 je zaposlena v državni upravi, z javnimi naročili se ukvarja že 10 let, od tega je nekaj let vodila službo, pristojno za javna naročila na Ministrstvu za infrastrukturo in nato na Ministrstvu za pravosodje, od januarja 2015 pa vodi Sektor za sistem javnega naročanja v Direktoratu za javno naročanje Ministrstva za javno upravo. S področja javnega naročanja je avtorica več člankov v zbornikih, soavtorica Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem in predavateljica v okviru različnih predavanj, konferenc in posvetov.

Mojca Furlan

Mojca Furlan, odvetnica

Mojca Furlan je v Mariboru zaključila gimnazijo in je nadaljevala izobraževanje na Pravni fakulteti v Ljubljani. Najprej je bila zaposlena na Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije, po opravljenem pravosodnem izpitu pa je kot Vodja pravne službe in svetovalka uprave, pričela delati v enem izmed večjih gradbenih podjetij v Sloveniji. Pri svojem delu v gradbeništvu se je ukvarjala z vsemi fazami, ki so povezane z gradnjo in sicer od nakupa zemljišč, pogajanj, sklepanja pogodb, nastopanja na javnih naročilih, izvajanja pogodb, izročitev objektov ali stanovanj, pa vse do problematike v zvezi z odpravo napak v jamčevalnih dobah. Od takrat naprej redno izvaja predavanja s področja gradbenega prava, ki so namenjena tako naročnikom, izvajalcem, projektantom in nadzornikom. Od leta 2005 naprej ima svojo odvetniško pisarno in se poleg medicinskega prava, prvenstveno ukvarja prav s pravno problematiko v gradbeništvu in s problematiko v zvezi s projektiranjem.

Tomaž Willenpart

Tomaž Willenpart dipl.gradb.inž

Tomaž Willenpart dipl.gradb.inž, se je kot gradbeni tehnik leta 1988 zaposlil na takratnem Železniškem gospodarstvu Ljubljana, kjer je nato do leta 2000 deloval na področju vzdrževanja javne železniške infrastrukture. V tem času je spoznal in izvajal vse faze del od vzdrževalca, vodje gradbenih del, projektiranja, nadzora nad gradnjo, od naziva dodeljenega gradbenega tehnika do vodje tehnične službe v Sekciji za vzdrževanje prog Ljubljana. Po opravljenem študiju na Gradbeni fakulteti v Ljubljani je leta 1998 pridobil naziv gradbenega inženirja in nato na isti fakulteti leta 2002 še naziv diplomiranega gradbenega inženirja. Leta 2000 je sem prevzel mesto glavnega inženirja za premostitvene objekte ter vodenje projekta strojnih meritev geometrijskih in dinamičnih parametrov železniških tirov na železniškem omrežju v Republiki Sloveniji. Leta 2003 je postal inšpektor za železniški promet, zadolžen za področje gradbenega dela železniške infrastrukture. V tem času je vodil tudi komisijo takratnega Ministrstva za promet za nivojske prehode. Ob koncu leta 2009 se je zaposlil na takratni Direkciji RS za ceste, kjer je nato 1. 1. 2010 prevzel vodenje takratnega Sektorja za investicije. Na tem delovnem mestu je še sedaj z dopolnitvijo, da se je Direkcija RS za ceste preimenovala v Direkcijo RS za infrastrukturo, sektor za investicije pa v sektor za investicije v ceste.

Konrad Plauštajner

Konrad Plauštajner, magister in doktor pravnih znanosti (PF Ljubljana) je odvetnik – specialist za civilno in gospodarsko pravo v Ljubljani. 20 let je imel habilitacijo docenta na PF Maribor, sedaj ima enak status na International Business School v Ljubljani. Njegova strokovna bibliografija presega 180 člankov, je tudi soavtor dveh strokovnih knjig. Kot pravni strokovnjak sodeluje v investicijskih projektih, ali z njimi povezanimi spori. Je predavatelj v domačih in tujih seminarjih ter konferencah s področja investicijskih projektov. Večkrat je bil imenovan za člana komisij za reševanjem sporov po FIDIC. Društvo pravnikov Slovenije mu je podelilo nagrado za življenjsko delo, odvetniška zbornica Slovenije pa plaketo dr. Danila Majarona. Vodi delegacijo slovenskih odvetnikov pri CCBE v Bruslju in je predsednik Stalne arbitraže pri GZS v Ljubljani, ter arbiter zagrebške arbitraže ter ICSID v Washingtonu.

Saša Krajnc

Saša Krajnc

Saša Krajnc je diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je v svojem diplomskem delu obravnavala avtorske pravice na arhitekturnih delih. Trenutno je doktorska študentka na Pravni fakulteti Univerze na Dunaju, kjer pripravlja doktorsko nalogo na področju blagovnih in storitvenih znamk. Zaposlena je kot pravna strokovnjakinja na Inštitutu za intelektualno lastnino. Ukvarja se z raziskavami in svetovanjem strankam na področju avtorskih pravic in prava industrijske lastnine. V sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor je izdala pravni priročnik o avtorskih pravicah arhitektov, ki je v pomoč pravnikom in arhitektom pri razumevanju in uveljavljanju avtorskih pravic.

Ivan Rus

Ivan Rus, univ. dipl. inž. gradb.

Kot absolvent je Ivan Rus, univ. dipl. inž. gradb., dve leti sodeloval v razvojno-raziskovalni skupini v okviru Prometno-tehniškega inštituta, kjer je poleg gradbeno-prometnih znanj pridobival izkušnje iz podatkovnih baz in geografskih informacijskih sistemov. Po zaključku diplomskega študija na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani je začel strokovno kariero v podjetju SCT d. d. Dve leti je deloval na področjih komerciale ter operativne izvedbe in vodenja projektov. Eno leto je kot direktor projekta vodil področje proizvodnje in vgradnje zgornjih ustrojev. Od leta 2003 do leta 2011 je bil kot član vodstva operative odgovoren za koordinacijo tehnične priprave del in za vzpostavitev plansko-analitskih sistemov na področju tehnične priprave del, komerciale, operative in projektnega kontrolinga. Od leta 2011 zaposlen v podjetju Axis d. o. o. kot vodja razvoja projektnega informacijskega sistema XPERT in vzpostavitve baze znanja XBASE (normativi, tehnologije, standardizacija popisov) ter kot vodja projektov pri strokovno-tehnični podpori (investitorjem, izvajalcem, sofinancerjem). V okviru izdelav revizij in izvedenskih mnenj različnim naročnikom pa izvaja svetovanje na področju stroškovnega inženirstva.

Ivan Ravbar

Ivan Ravbar.

Ivan Ravbar je diplomiral na pravni fakulteti v Mariboru v letu 1995. V letih od 1996 do 1998 je opravljal pripravništvo na Višjem sodišču v Kopru. Leta 1999 je opravil pravniški državni izpit. V letu 2002 je odprl odvetniško pisarno v Sežani. V letu 2016 je pridobil naziv magister znanosti s področja gospodarskega prava. V letu 2016 je pridobil status odvetnika specialista za področje gospodarskega prava.

Helena Kovač

Helena Kovač

Helena Kovač je pooblaščena arhitektka s 25 letnimi izkušnjami pri odgovornem projektiranju, vodenju projektantske skupine in vodenju gospodarske družbe GEOPLAN d.o.o. Ob delu v projektantski praksi že od leta 2006 sodeluje z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije, predvsem na področju zakonodaje ter dobre arhitekturne prakse. V procesu sprejemanja nove prostorsko gradbene zakonodaje je tvorno sodelovala kot komisarka za zakonodajo pri ZAPS. Načela trajnostne in nizkoenergijske gradnje dosledno prenaša v projektantsko prakso. Stalno se izobražuje na področju trajnostne in skoraj nič energijske gradnje ( licenca za izdelavo energetskih izkaznic, DGNB consultant, Prof / Trac trainer). V preteklem mandatu je bila članica Strokovnega sveta za energetsko učinkovitost stavb pri ministrstvu za infrastrukturo RS.

Jasna Karin

Jasna Karin

Gimnazijo je zaključila v Novem mestu, nato pa leta 2009 diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Po končanem pripravništvu na Okrožnem sodišču v Novem mestu in opravljenem državniškem pravosodnem izpitu, se je zaposlila v odvetniški pisarni v Novem mestu, nato pa nadaljevala svojo karierno pot v enem izmed največjih gradbenih podjetji v Sloveniji, CGP d.d.

Prijava

Dnevi gradbenega prava bodo potekali v 15. in 16. novembra 2017, v kongresnem centru Thermana park Laško.

Prijave sprejemamo preko spletne prijavnice, po faksu 01 425 14 18 ali po pošti.

Kotizacija

Kotizacija za udeležbo na Dnevih gradbenega prava 2017 je 365 € (brez DDV).

V ceno so poleg udeležbe na srečanju vključeni zbornik, gradivo predavanj, kosilo prvi dan srečanja, pogostitve med odmori in potrdilo o udeležbi.

Popusti

10-odstotni popust za zgodnjo prijavo.

Velja za prijave do 20. oktobra 2017.


10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev.


20–odstotni popust za člane GZS ZGIGM.

Popust za člane GZS ZGIGM in popust za zgodnjo prijavo se med seboj izključujeta.

Plačilo

Na podlagi poslane prijavnice vam bomo izstavili predračun, ki ga je treba poravnati pred izvedbo dogodka. Plačilo je pogoj za udeležbo na dogodku. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Odjave

Za odjave, prejete po 15. novembru 2017, ali v primeru neudeležbe na dogodku kotizacije ne vračamo. Pisne odjave upoštevamo do
9. novembra 2017, pri kasnejši odjavi zaračunavamo 20 % kotizacije za administrativne stroške.

Ob morebitni neudeležbi brez predhodne odjave ne vračamo kotizacije.

Informacije
SPLETNA PRIJAVNICA
 

Kontakt

Organizator dogodka
Uradni list

Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.
Dunajska 167, Ljubljana

Informacije za udeležence

Klavdija Križaj
telefon: 01 200 18 51
e-pošta: klavdija.krizaj@uradni-list.si
faks: 01 425 14 18

Tanja Kuhar Šalja
telefon: 01 200 18 34
e-pošta: tanja.kuharSalja@uradni-list.si

Informacije za pokrovitelje

Tanja Kuhar Šalja
telefon: 01 200 18 34
e-pošta: tanja.kuharSalja@uradni-list.si

Ana Wagner
telefon: 01/200 18 56
e-pošta: ana.wagner@uradni-list.si

Informacije za predavatelje

Ana Wagner
telefon: 01/200 18 56
e-pošta: ana.wagner@uradni-list.si

Kongresni Center Thermana Park Laško
Zdraviliška cesta 6,3270 Laško

Nastanitev

Za udeležence Dnevov gradbenega prava smo se dogovorili za nastanitev v hotelu po posebno ugodnih cenah:

Prenočitev z zajtrkom na oseboHotel Thermana Park Laško****
Enoposteljna soba81,00 €
Dvoposteljna soba57,75 €

Kontaktne informacije za rezervacijo nastanitev:

Spletno mesto: http://www.thermana.si
E-pošta: info@thermana.si
Telefon: 03 4232 200

Pravočasno si rezervirajte nastanitev in pri rezervaciji navedite sklic "Dnevi gradbenega prava", da boste deležni posebne ponudbe.

Pokrovitelji

Vabimo vas, da se nam pridružite na 3. Dnevih gradbenega prava, ki bodo 15. in 16. novembra v kongresnem centru Thermana park Laško in s tem izkoristite priložnost za predstavitev vaših izdelkov in storitev predstavnikov podjetij, ki se ukvarjajo z gradbenimi posli.

Za podrobnejše informacije o vseh možnostih sodelovanja nas pokličite na telefonsko številko:
01 200 18 34 (Tanja Kuhar Šalja) in 01 200 18 56 (Ana Wagner) ali nam pišite po elektronski pošti tanja.kuharSalja@uradni-list.si in ana.wagner@uradni-list.si.

Za sodelovanje in podporo pri izvedbi dogodka se zahvaljujemo našim poslovnim partnerjem:

Pokrovitelji

Agaric marketing
Gorenje
Manner

Uradna voda kongresa

Broline

Uradna kava kongresa

CafePlusCo