Uradni list RS

Dnevi gradbenega prava

16. in 17. november 2016

 

Gradbene pogodbe imajo, gledano po nominalnem znesku, v okviru javnega naročanja v Sloveniji večinski delež. Ob velikem prizadevanju ponudnikov in naročnikov, kako uspešno pridobiti in oddati gradbeni posel, ne da bi ponudniki morali ponuditi nekonkurenčno ceno in ne da bi se naročniki bali za uspešen izid projekta, pa se gradbeni izvajalci še vedno srečujejo tudi s plačilno nedisciplino, z zahtevki naročnikov po popravkih projektantskih napak in pokrivanju stroškov teh napak, prav tako pa tudi z nerazumevanjem, kako se pri gradnji oblikuje pogodbena cena.

Na Dnevih gradbenega prava bodo natančneje pojasnjene največje težave, s katerimi se udeleženci pri gradnji srečujejo v zadnjih letih, ob tem pa bodo ponujeni tudi tehtni in poglobljeni odgovori. Na srečanju bodo predavatelji iz prakse razčlenili konkretne rešitve in zbrali predloge dobre prakse ter udeležencem predstavili načine, kako se izogniti sporom in zahtevkom, ki izvirajo iz gradbenih projektov.

Na Dneve gradbenega prava so vabljeni tako investitorji kakor tudi izvajalci projektanti ter nadzorniki in inženirji, saj se ob perečih vprašanjih velik poudarek daje prav dobremu sodelovanju vseh udeležencev pri gradnji. Program srečanja je razdeljen na različne sekcije, ki bodo obravnavale pogodbeno in izvedbeno plat gradnje, bančne garancije, odnose s podizvajalci in gradbena zavarovanja. Pri tem bo posebna pozornost namenjena zlasti vprašanjem, povezanim z razlikovanjem med garancijami, jamčevanjem za napake, finančnimi in gradbenimi zavarovanji.

Programski vodja: mag. Maja Koršič Potočnik, Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o.

Programski odbor: odvetnica Mojca Furlan, odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik, odvetnica mag. Vesna Sodja

KOMU JE NAMENJEN DOGODEK

Dogodek je namenjen na eni strani investitorjem in na drugi izvajalcem: projektantom, nadzornikom in inženirjem, saj bodo udeleženci na srečanju obravnavali vse najbolj pereče vidike njihovega medsebojnega sodelovanja pri gradnji. Poseben poudarek bo tudi na zakoniti izvedbi gradbenih projektov, financiranih iz javnih ali iz evropskih sredstev, ter na pravilni izvedbi gradbenih projektov, ki se izvajajo na podlagi pogodb FIDIC.